Зміст дисципліниСучасні телекомунікаційні технології

RSS, Twitter, Linkedin, Facebook

Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Зміст дисципліни: Сучасні телекомунікаційні технології

Модуль 1. Основи мережевих технологій

Вступ до дисципліни

Лекція №1

  • Предмет, задачі і структура навчальної дисципліни;
  • Введення в глобальні мережі;
  • Основні напрями розвитку телекомунікаційних технологій.

Тема 1. Сетевая архітектура протоколів

Лекція №2

1.1 Модель OSI.
1.2 Сетевая архітектура стека протоколів TCP/IP.
1.3 Топологія Internet.
1.4 IP-архітектура.
1.5 ТСР-архітектура.
1.6 UDР-архітектура.

Тема 2. Адресація в IP-сетях

Лекція №3

2.1 Адресація в мережі Internet.
2.2 Відображення фізичних адрес на IP-адреси (ARP и RARP).
2.3 Відображення символьних адрес на IP-адреси (DNS).
2.4 Динамічне призначення IP-адрес (DHCP).
2.5 Використання масок для структурування мережі.

Тема 3. Базові протоколи TCP/IP

Лекція №4

3.1 Internet Protocol (IP).
3.2 Принципи маршрутизації.
3.3 Маршрутизація за допомогою IP-адреси.
3.4 Фрагментація IP-пакетів.

Лекція №5

3.5 Протоколи транспортного рівня: TCP; UDP.
3.6 Сценарій TCP- з'єднання.
3.7 Управління потоком даних.
3.8 Адміністрування мереж TCP/IP.
3.9 Інтерфейс програмування сокетів.

Лекція №6

3.10 Протоколи маршрутизації і їх класифікація.
3.11 Протоколи маршрутизації: RIP; OSPF; BGP; ICMP.
3.12 Маршрутизатори та їх основні функції.

Тема 4. Протоколи прикладного рівня

Лекція №7

4.1 Протокол передачі гіпертекстових ресурсів HTTP.
4.2 Протокол передачі файлів FTP.

Лекція №8

4.3 Протоколи електронної пошти (SMTP, POP).
4.4 Протоколи дистанційного керування (TELNET, USENET).
4.5 Протокол управління об'єднаної мережею SNMP.

Модуль 2. Базові Інтернет-комунікації та Web-технології

Тема 5. Мережеві Інтернет - комунікації

Лекція №9

5.1 Інтернет комунікації.
5.2 Робота з FTP серверами за допомогою ftp-клієнтів.
5.3 Електронна пошта.
5.4 Месенджери.
5.5 VoIP або IP- телефонія.

Лекція №10

5.6 Інтернет мовлення.
5.7 Системи цифрового мовлення.
5.8 Технології передачі потокового відео
5.9 Протоколи.

Тема 6. Web-технології

Лекція №11

6.1 Технології створення Інтернет-вузлів.
6.2 Основні вимоги до Інтернет-вузлів (Web-сайта).
6.3 Організація Інтернет-вузлів (Web – сайту).
6.4 Структура Інтернет-вузлів (Web-сайту).

Лекція №12

6.5 Основи HTML.
6.6 Каскадні таблиці стилів CSS (оформлення тексту, позиціонування елементів Web-документу).
6.7 Введення в JavaScript.
6.8 Сценарії на мові PHP.
6.9 Введення в C# і платформу Visual Studio.Net.

Лекція №13

6.10 Мультімедія і Web.
6.11 Рекомендації по створенню Web-сторінок.
6.12 Розробка Web-сайтів.

Тема 7. Хмарні технології

Лекція №14

7.1. Хмарні обчислення (cloud computing).
7.2. Сервісні моделі хмарних обчислень.
7.3. Веб-сервіси (програми-сервіси, які надають послуги через API) і хмарні обчислення.
7.4. Хмарні комунікації.

Тема 8. WEB – комунікаційні сервіси реального часу

Лекція №15

8.1. HTML5, WebSocket and WebRTC - універсальні технології побудови WEB - комунікацій.
8.2. Web-чати. Відеочати на базі WebRTC.
8.3. SIP- софтфон в web інтерфейсі на основі WebRTC, SIPML5, webrtc2sip.
8.4. Комунікаційні хмарні Web сервіси на основі WebRTC (хмарні платформи OpenTok і PubNub).

Тема 9. Сучасні телекомунікаційні технології Інтернету речей IoT

Лекція №16

9.1 Архітектура глобальної мережі IoT.
9.2 Безпровідні технології мереж LPWAN.
9.3 Безпровідні персональні мережі (WPAN) передачі даних малого радіусу з низьким енергоспоживанням.
9.4 Протоколи прикладного рівня IoT.
9.5 Платформи для Інтернету речей.