Зміст дисципліниТехнології передачі інформації

RSS, Twitter, Vkontakte, Facebook

Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Зміст дисципліни: Технології передачі інформації(спеціальність: Системи штучного інтелекту)


Тема 1. Вступна лекція з дисципліни, поняття телекомунікації та інформації:

1.1 Вступ;
1.2 Поняття телекомунікації;
1.3 Основні елементи теорії інформації;
1.4 Повідомлення і сигнали;
1.5 Основні напрями розвитку комунікаційних технологій.

Тема 2. Інформаційні мережі:

2.1 Характеристики і класифікація інформаційних мереж;
2.2 Конфігурація ЛОМ;
2.3 Базові мережеві топології;
2.4 Мережеві технології локальних мереж;
2.5 Способи побудови інформаційних мереж.

Тема 3. Архітектура інформаційних мереж:

3.1 Багаторівнева архітектура інформаційних мереж;
3.2 Еталонна модель (OSI).

Тема 4. Лінії зв'язку і канали передачі даних:

4.1 Дротяні лінії зв'язку;
4.2 Оптичні лінії зв'язку;
4.3 Безпровідні канали зв'язку;
4.4 Супутникові канали передачі даних.

Тема 5. Технології передачі даних на фізичному рівні:

5.1 Основні функції фізичного рівня;
5.2 Способи перетворення дискретних сигналів (модуляція і кодування);
5.3 Імпульсно-кодова модуляція аналогових сигналів;
5.4 Способи мультиплексування каналів зв'язку.

Тема 6. Технології передачі даних на канальному рівні в локальних мережах та виділених лініях:

6.1. Технології передачі даних у локальних мережах (Ethernet, Token Ring, FDDI);
6.2. Технології передачі даних у виділених лініях (послідовних лініях) зв'язку (SLIP, HDLC, PPP).

Тема 7. Технології передачі даних на канальному рівні в глобальних мережах з комутацією пакетів і каналів:

7.1. Технології передачі даних у мережах з комутацією пакетів (X.25, Frame relay, ATM, MPLS, Ethernet);
7.2. Технології передачі даних у мережах з комутацією каналів (ISDN, PDH, SDH/SONET, WDM).

Тема 8. Технології передачі інформації на мережевому рівні в складених мережах (IP- мережах) на базі IP- протоколів:

8.1. Об'єднання мереж на основі мережевого рівня;
8.2. Адресація в IP мережах;
8.3. Протокол IP. Переміщення пакетів між мережами;
8.4. Маршрутизація в мережах передачі даних;
8.5. Управління потоками даних.