Технології і засоби розробки Web-додатківЗміст дисципліни

RSS, Twitter, Linkedin, Facebook

Для студентів дистанційної і заочної форм навчання

Зміст дисципліни: Технології і засоби розробки Web-додатків(спеціальність: Системи штучного інтелекту)


Змістовий модуль № 1. Засоби розробки веб-додатків

Вступна лекція з дисципліни:

  • Предмет, задачі і структура навчальної дисципліни;
  • Інфраструктура Internet;
  • WWW і основні напрями розвитку WEB-технологій.

Тема 1. Інструменти створення Web-додатків:

1.1. IDE для web (front end) розробки;
1.2. Засоби контролю версій.

Тема 2. Технологія використання мов логічної розмітки в клієнтських Web-додатках:

2.1. Основи HTML і XML;
2.2. Основи CSS.

Тема 3. Засоби для створення інтерактивних веб-інтерфейсів:

3.1. Основи JavaScript;
3.2. Технологія застосування бібліотеки jQuery.

Тема 4. Обмін повідомленнями між web apps в режимі realtime:

4.1. Технологія Ajax (XMLHTTPRequest);
4.2. Формати передачі даних (XML, JSON);
4.3. Технологія WebSocket.

Змістовий модуль №2. Технології створення додатків і розміщення їх на веб-серверах і хмарних платформах

Тема 5. Веб-сервери і СУБД:

5.1. Веб-сервери і сервери додатків;
5.2. Технологія і програмні засоби створення баз даних;
5.3. "Бессерверные" архітектури веб-додатків.

Тема 6. Технологія WebRTC:

6.1. WebRTC - універсальні технології створення Web комунікаційних додатків;
6.2. Технологія створення Web чатів на базі WebRTC.

Тема 7. Системи управління контентом CMS:

7.1. Архітектура і функціонування CMS, моделі представлення даних в CMS;
7.2. Технології створення веб-вузлів на основі CMS Joomla.

Тема 8. Технології хмарних обчислень і IoT:

8.1. Хмарні технології як інструментальні засоби розробки веб-додатків і сервіс обміну повідомленнями в режимі rialtime;
8.2. Технології створення додатків (веб-сервісів) з архітектурою SOA і застосування додатків SaaS з відкритими API в якості веб-сервісів;
8.3. Архітектура і технології IoT. Cloud computing для IoT платформ;
8.4. Технології створення клієнтських IoT-додатків для об'єктів ("розумних" пристроїв) WoT/IoT.