СТТПерелік питань

RSS, Twitter, Linkedin, Facebook

Сучасні телекомунікаційні технології

Перелік екзаменаційних питань по дисципліні: Сучасні телекомунікаційні технології

Модуль 1. Основи мережевих технологій

 • Предмет, задачі та структура навчальної дисципліни
 • Типи ГКМ : склад, характеристика, сфери застосування   
 • Первинні мережі зв'язку
 • Технологія телекомунікаційних мереж MPLS
 • Структура сучасної мережі NGN 
 • Еволюція мереж і технологій зв'язку 
 • Історія створення глобальної комп'ютерної мережі Internet
 • Архітектура і термінологія мережі Internet 
 • Основні послуги Internet  
 • Підключення до Internet  
 • Модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI
 • Мережезалежні і мереженезалежні рівні моделі OSI
 • Архітектура протоколів ТСР/IР
 • Топологія Internetі  
 • IP-архітектура
 • TCP-архітектура
 • Чим забезпечується надійність в TCP? Що таке socket (сокет)?
 • UDР-архітектура
 • Відображення фізичних адрес на IP-адреси
 • Система доменних імен (DNS)
 • Адресація в мережі Internet
 • IP- адресація, типи адресації
 • Використання масок для структурування мережі
 • Чому адреса 192.168.111.64 не може бути адресою хоста при масці 255.255.255.192, і скільки хостов може містити найменша підмережа?
 • "Білі" і "сірі" IP-адреси
 • Набір протоколів TCP/IP
 • Динамічне призначення IP-адрес (DHCP)
 • Internet Protocol (IP)
 • Які основні функції протоколу IP?
 • Принципи маршрутизації
 • Маршрутизація з використанням масок
 • Технології передачі даних на фізичному і канальному рівнях
 • Безпровідні мережі. Протоколи.
 • Типи мереж з комутацією пакетів
 • Маршрутизація за допомогою IP-адреси
 • Фрагментація IP-пакетів
 • Протоколи транспортного рівня: TCP; UDP
 • Мультиплексування і демультиплексування на транспортному рівні
 • Сценарій TCP-з'єднання
 • Управління потоком даних
 • Адміністрування мереж TCP/IP
 • Інтерфейс програмування сокетів
 • Методи передачі даних в ГКМ
 • Протоколи маршрутизації і їх класифікація
 • Моделі маршрутизації
 • Таблиця маршрутизації
 • Протоколи маршрутизації RIP
 • Протоколи маршрутизації OSPF
 • Протоколи маршрутизації BGP
 • Протокол міжмережевих повідомлень, що управляють ICMP
 • Маршрутизатори та їх основні функції
 • Протокол передачі гіпертекстових ресурсів HTTP  
 • Структура HTTP-запиту клієнта
 • Забезпечення безпеки передачі даних HTTP
 • Apache HTTP Server
 • IIS HTTP Server
 • Протокол передачі файлів FTP
 • Схема роботи протоколу FTP 
 • Алгоритм роботи протоколу FTP  
 • Протоколи електронної пошти (SMTP, POP)  
 • Складіть алгоритм передачі повідомлення по протоколу SMTP
 • Доставка пошти від посилача до одержувача
 • Передача поштового повідомлення через командний рядок
 • Отримання листів з поштової скриньки одержувача через командний рядок
 • Протоколи дистанційного керування (TELNET, USENET)
 • Протокол управління об'єднаної мережею SNMP
 • Огляд програм обліку Інтернет трафіку і їх основні можливості
 • Налаштування статичної маршрутизації на обладнанні Cisco
 • Налаштування протоколів маршрутизації RIP на обладнанні Cisco
 • Використання програми PGP для шифрування повідомлень електронної пошти
 • Організація поштової скриньки і обмін електронними листами в мережі Інтернет
 • Робота з утилітами TRACERT, NETSTAT
 • Перевірка конфігурації TCP/IP комп'ютера за допомогою утиліт ipconfig і ping
 • Аналіз структури IP-адреси
 • Організація взаємодії пристроїв у мережі

Модуль 2. Базові Інтернет - комунікації та Web-технології

 • Інтернет комунікації
 • Робота з FTP серверами за допомогою ftp-клієнтів
 • Організація поштової скриньки і обмін електронними листами в мережі Інтернет
 • Принципи роботи електронної пошти  
 • Поштові веб–інтерфейси
 • Поштовий додаток. Інтерфейс
 • Налаштування параметрів роботи The Bat
 • Використання програми PGP для шифрування повідомлень електронної пошти
 • Служба миттєвих повідомлень IM
 • Web-чат
 • P2P відеочат
 • XMPP-архітектура
 • Як працює VoIP?
 • Чотири способи побудови мережі IP-телефонії
 • VoIP або IP-телефонія
 • Протоколи VoIP
 • Системи цифрового мовлення
 • Інтернет мовлення
 • Технології передачі потокового відео
 • Протоколи потокового відео
 • Пірингове телебачення P2P 
 • Стандарти кодування цифрових відео файлів 
 • Протоколи мовлення 
 • Рекомендації по створенню Web-сторінок
 • Технології створення Інтернет-вузлів
 • Типи сайтів 
 • Додатки для створення Веб–сайтів
 • Основні вимоги до Інтернет-вузлів (Web-сайта)  
 • Організація Інтернет-вузлів (Web–сайту)  
 • Структура Інтернет-вузлів (Web-сайту)  
 • Основи HTML
 • Структура документу HTML
 • Синтаксис HTML
 • Каскадні таблиці стилів CSS
 • Способи оголошення стилів в HTML-документі
 • Синтаксис CSS
 • Вбудовування коду JavaScript в документ HTML
 • Введення в JavaScript
 • Синтаксис і основні конструкції JavaScript
 • Сценарії на мові PHP
 • Основні конструкції мови PHP
 • Введення в C#  
 • Платформа Visual Studio.Net  
 • COM-сумісні або .NET-сумісні мови програмування Інтернет–вузлів
 • Мультімедія і Web
 • Розробка HTML-сторінки
 • Розробка HTML-сайту (із застосуванням: CSS, PHP, JS)
 • Введення і форматування тексту на Web-сторінці 
 • Додавання і зміна гіперпосилань на Web-сторінці
 • Розміщення графічних зображень на Web-сторінці
 • Вставка малюнків на Веб–сторінку 
 • Додавання звукових фрагментів до Web-сторінки 
 • Розробка Web-сайту на основі CMS Joomla 
 • Розробка Web-сайту на основі CMS WordPress
 • Розробки веб-додатків на основі компільованих модулів і сценаріїв, що інтерпретуються
 • Розробка Web-додатків на Microsoft Visual C #.NET
 • Типи хостингів
 • Розміщення статичного сайту на хостингу
 • Розміщення сайту на CMS Joomla на хостингу з підтримкою PHP
 • Основні принципи розробки онлайнових Internet-проектів
 • Архітектура хмарних обчислень
 • Шари хмарних послуг – IaaS,PaaS, SaaS
 • Основи Web – сервісів (SOAP і REST)
 • Технології WebSocket and WebRTC
 • Відеочати на базі WebRTC
 • SIP- софтфон в web інтерфейсі на основі WebRTC
 • Комунікаційні хмарні Web сервіси на основі WebRTC
 • Комунікаційні хмарні Web сервіси на основі WebRTC
 • Архітектура глобальної мережі IoT
 • Сотовые сети для IoT: EC-GSM, LTE-M, NB-IoT
 • Стек протоколов 6LoWPAN/IPv6
 • Безпровідні персональні мережі (WPAN)
 • Безпровідні технології мереж LPWAN
 • Протоколи IoT
 • Платформи для Інтернету речей
 • Использование Cloud computing для IoT платформ