Технології і засобирозробки Web-додатків. Перелік питань

RSS, Twitter, Vkontakte, Facebook

Для дистанційної і заочної форм навчання

Перелік питань підсумкового і потокового контролю по дисципліні: Технології і засоби розробки Web-додатківі

 • Предмет, задачі та структура навчальної дисципліни.
 • Чим характеризується глобальна мережа Internet?
 • Архітектура протоколів ТСР/IР.
 • WWW. Принцип побудови і роботи.
 • Основи мови розмітки гіпертексту.
 • Мова XML, її  можливості та перспективи.
 • Що таке мова опису зовнішнього вигляду документу CSS?
 • Основні поняття мови програмування JavaScript.
 • Середовище виконання node.js.
 • Класифікація мов Web-програмування і етапи їх розвитку.
 • Відмінності між веб-серверами  і серверами додатків.
 • Моделі баз даних SQL.
 • Принципи роботи з СУБД в Internet додатках.
 • Концепція клієнт-сервер в мережі Інтернет.
 • Концепція клієнт-клієнт в мережі Інтернет.
 • Що таке WebRTC?
 • Що таке WebSocket?
 • Веб-сервіси, принципи їх побудови.
 • Хмарні технології. Сервісні моделі хмарних обчислень.
 • Основні принципи побудови Web-додатків.
 • Основні вимоги, які пред'являються до Web-додатків.
 • Системи управління контентом CMS, їх суть.
 • У чому суть CMS Joomla?
 • У чому суть CMS WordPress?
 • Сценарії на мові PHP5.
 • Розробка серверних веб-додатків на JavaScript.
 • У чому суть технології ASP.NET?
 • Фреймворки для веб-додатків
 • Платформа Visual Studio.Net
 • Відмінності між віртуальним хостингом, хостингом на віртуальному виділеному сервері VPS / VDS і хостингом на фізичному виділеному сервері