Технології передачі інформаціїТеми контрольних і лабораторних робіт

RSS, Twitter, Vkontakte, Facebook

Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Учбова дисципліна: Технології передачі інформації

Рекомендовані теми контрольних робіт (індивідуальних завдань)
Назва роботи: "Технології передачі інформації ..."
1 в мережах Ethernet
2 в мережах FDDI
3 в мережах ATM
4 в мережах Frame Relay
5 в мережах Х.25
6 в мережах IP/MPLS
7 в мережах SDH/SONET
8 в мережах DWDM
9 в мультисервісних мережах Metro Ethernet
10 на мережевому рівні в інформаційних мережах
11 на канальному рівні в інформаційних мережах
12 на фізичному рівні в інформаційних мережах
13 в волоконно-оптичних лініях зв'язку
14 в кабельних (мідних) лініях зв'язку
15 в супутникових каналах зв'язку
16 в безпровідних каналах зв'язку Wi-Fi
17 в безпровідних каналах зв'язку WiMAX
18 в мережах стільникового зв'язку третього покоління (3g)
19 в мережах стільникового зв'язку LTE (4g)
20 в мережах Internet of Things (IoT)
21 в мережах NGN та NwGN
22 у системах цифрового мовлення
23 в мережах з комутацією пакетів
24 в мережах з комутацією повідомлень
25 в мережах ISDN


Рекомендовані теми лабораторних робіт
Назва роботи
1 Освоєння графічного інтерфейсу програмного пакету NetCracker Professional 4.0 і знайомство з його основними можливостями
2 Моделювання потоків даних і використання особливостей анімації в NetCracker Professional
3 Побудувати сегмент локальної мережі, працюючої по протоколу Ethernet і виконати моделювання трафіку в NetCracker Professional
4 Створити проект мережі з виділеним сервером на основі топології "зірка" і виконати моделювання трафіку в NetCracker Professional
5 Визначити поточну TCP/IP конфігурацію ПК, підключеного до мережі, і перевірити мережеве з'єднання
6 Досліджувати топологію мережі за допомогою передачі ICMP пакетів видаленому вузлу
7 Освоєння симулятора мережі передачі даних Cisco Packet Tracer і моделювання мережі в ньому
8 Створити і настроїти IP-мережу в Cisco Packet Tracer, перевірити мережеве з'єднання за допомогою утиліти PING

Вимоги до виконання індивідуальних завдань викладені на сторіночці: Основные правила оформления рефератов и контрольных работ