Зміст дисципліниКомп'ютерні мережі


Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Зміст дисципліни: Комп'ютерні мережі(спеціальність: Комп’ютерна інженерія)


Змістовий модуль 1. Локальні та складові обчислювальні мережі

1. Вступна лекція з дисципліни: Комп'ютерні мережі

1.1. Предмет, задачі і структура навчальної дисципліни.
1.2. Введення в комп'ютерні мережі.
1.3. Основні напрями розвитку комунікаційних технологій.
1.4. Основні напрями розвитку комп’ютерних мереж.

Лекція 2. Організація комп'ютерних мереж і еталонна модель OSI

2.1. Організація комп'ютерних мереж.
2.2. Багаторівнева архітектура комп'ютерних мереж.
2.3. Еталонна модель OSI.
2.4. Стек протоколів TCP/IP.
2.5. Мережеві рівні моделі OSI і стека TCP/IP.

Лекція 3. Фізичний і канальний рівні та мережеві пристрої

3.1. Основні функції фізичного рівня.
3.2. Середовище передачі даних.
3.3. Канальний рівень.
3.4. Мережеві пристрої.

Лекція 4. Технології передачі інформації на фізичному рівні

4.1. Характеристики середовища передачі і фізичних сигналів.
4.2. Способи перетворення дискретних сигналів (модуляція і кодування).
4.3. Імпульсно-кодова модуляція аналогових сигналів.
4.4. Способи мультиплексування каналів зв'язку.

Лекція 5. Основи локальних обчислювальних мереж (ЛОМ)

5.1. Основні поняття локальних мереж.
5.2. Технології спільного використання мережних ресурсів.
5.3. Конфігурація ЛОМ або мережні топології.
5.4. Мережеві технології локальних мереж.

Лекція 6. Технології локальних мереж

6.1. Базові технології локальних мереж.
6.2. Технології VLAN.
6.3. Технології WLAN.

Лекція 7. Складові мережі

7.1. Об'єднання мереж на основі мережевого рівня.
7.2. Архітектура складовою мережі.
7.3. Адресація в IP-мережі.
7.4. Використання масок в IP адресації.

Лекція 8. Технології передачі інформації в територіальних мережах

8.1. Виділені лінії зв'язку глобальних мереж (SLIP, HDLC, PPP).
8.2. Територіальні мережі з комутацією пакетів (X.25, Frame relay, ATM).
8.3. Мережі з комутацією каналів (ISDN, PDH, SDH/SONET, WDM).

Змістовий модуль 2. Технології глобальної мережі Internet, IoT і WoT

Лекція 9. Глобальна мережа Internet

9.1. Структура і принципи побудови мережі Інтернет (ядро і периферія мережі).
9.2. Мережева архітектура стека протоколів TCP/IP.
9.3. Топологія Internet.
9.4. IP-архітектура.
9.5. ТСР та UDР -архітектура.

Лекція 10. Протоколи мережевого рівня

10.1. Internet Protocol (IP).
10.2. Принципи маршрутизації.
10.3. Маршрутизація за допомогою IP-адреси.
10.4. Фрагментація IP-пакетів.
10.5. Приклад взаємодії вузлів.

Лекція 11. Протоколи транспортного рівня

11.1. Протоколи TCP; UDP.
11.2. Сценарій TCP- з'єднання.
11.3. Управління потоком даних.
11.4. Адміністрування мереж TCP/IP.

Лекція 12. Протоколи маршрутизації

12.1. Класифікація протоколів маршрутизації.
12.2. Протоколи маршрутизації: RIP; OSPF; BGP; ICMP.
12.3. Маршрутизатори та їх основні функції.

Лекція 13. Протоколи прикладного рівня

13.1. Всесвітня павутина (WWW) і HTTP.
13.2. Протоколи передачі гіпертекстових ресурсів HTTP, HTTPS.
13.3. Протоколи передачі файлів FTP.
13.4. Протоколи електронної пошти (SMTP, POP3/IMAP).

Лекція 14. Технології і протоколи Internet/Web комунікаційних додатків

14.1. Месенджери.
14.2. VoIP або IP-телефонія.
14.3. Потокове відео (Internet-TV).
14.4. Протоколи прикладного рівня потокового відео

Лекція 15. Основи Internet of Things (IoT) - Інтернет речей

15.1. Архітектура глобальної мережі IoT.
15.2. Безпровідні широкосмугові мережі з низьким енергоспоживанням LPWAN.
15.3. Безпровідні локальні мережі (WLAN).
15.4. Безпровідні сенсорні і персональні мережі с з низьким енергоспоживанням (WPAN).
15.5. Платформи для Інтернет речей.

Лекція 16. Основи Web of Things (WoT) – Веб речей

16.1. Архітектура, стек архітектури Web of Things з різними шарами.
16.2. Шаблони інтеграції Smart Objects в Інтернет.
16.3. Технологія реалізації веб-інтерфейсу API Web Thing та протоколи WoT.
16.4. Технології створення клієнтських IoT-додатків для об'єктів WoT/IoT.