Зміст дисципліниЕкономічна інформатика


Учбові матеріали для студентів

Зміст дисципліни: Економічна інформатика(спеціальність: Економіка підприємств, Маркетинг, Облік і аудит)

1. Модуль 1 (1,5 кредит). Введення в економічну інформатику

Лекція №1

Тема 1.1: Теоретичні основи економічної інформатики
1.1.1. Об'єкт, предмет, методи і задачі дисципліни
1.1.2. Дані, інформація і знання
1.1.3. Економічна інформація
1.1.4. Інформатика та інформаційні системи
Тема 1.2: Технічні засоби обробки інформації
1.2.1. Класифікація ЕОМ
1.2.2. Архітектура ЕОМ
1.2.3. Пристрою ПК та їхньої характеристики
1.2.4. Представлення інформації в комп'ютері, одиниці виміру інформації

Лекція №2

Тема 1.3: Системне програмне забезпечення ПК
1.3.1. Структура програмного забезпечення ПК
1.3.2. Файлові системи
1.3.3. Класифікація операційних систем
1.3.4. Операційна система MS DOS
1.3.5. Операційна система Windows
Тема 1.4: Сервісне програмне забезпечення ПК та основи алгоритмізації
1.4.1. Сервісні програмні засоби (службові програми, архівація даних, антивірусні програми)
1.4.2. Основи алгоритмізації і програмування (способи запису алгоритмів, типи алгоритмічних процесів, класифікація мов програмування)

2. Модуль 2 (2,5 кредита). Прикладне програмне забезпечення офісного призначення

Лекція №3

Тема 2.1: Обработка текстовой информации
2.1.1. Введення в Mіcrosoft Office
2.1.2. Концепція електронного документа
2.1.3. Технологія створення, редагування і форматування текстового документа в MS Word
2.1.4. Робота з таблицями
2.1.5. Робота з графікою
2.1.6. Робота з великими документами
2.1.7. Рішення задач оформлення економічної документації

Лекція №4

Тема 2.2: Процесори електронних таблиць
2.2.1. Електронна таблиця Mіcrosoft Excel
2.2.2. Редагування і форматування робочих аркушів
2.2.3. Технологія створення електронної таблиці
2.2.4. Використання формул, функцій і діаграм у Excel
2.2.5. Робота з таблицею як з базою даних
2.2.6. Економіко - математичні додатки Excel
2.2.7. Рішення рівнянь і задач оптимизации

Лекція №5

Тема 2.3: Програмні засоби презентацій
2.3.1. Сучасні способи організації презентацій засобами PowerPoіnt
2.3.2. Створення нової презентації (майстер автосодержания, шаблон оформлення, порожня презентація)
2.3.3. Оформлення презентації
2.3.4. Робота зі слайдами
2.3.5. Розширені можливості PowerPoint (вставка таблиць, графіки, малюнків і відео кліпів, створення анімації слайдів і ефектів переходів)
2.3.6. Представлення презентацій
2.3.7. Основи офісного програмування

Лекція №6

Тема 2.4: Системи керування базами даних
2.4.1. Основні поняття систем керування базами даних
2.4.2. Система керування базами даних Mіcrosoft Access і її основні можливості
2.4.3. Створення бази даних (таблиць і зв'язків між ними)
2.4.4. Формування запитів
2.4.5. Проектування форм і робота з ними
2.4.6. Створення звіту як об'єкта бази даних
2.4.7. Експертні і навчальні системи

3.Модуль 3 (1 кредит). Комп'ютерні мережі

Лекція №7

Тема 3.1: Мережні технології. Локальні обчислювальні мережі
3.1.1. Основи локальних обчислювальних мереж
3.1.2. Стандартні комунікаційні протоколи. Стеки протоколів
3.1.3 Базові технології локальних мереж
3.1.4. Способи побудова локальних мереж
3.1.5. Програмне забезпечення локальних мереж
Тема 3.2: Мережні технології. Глобальні мережі та технології глобальних мереж
3.2.1. Глобальні мережі з комутацією каналів і пакетів
3.2.2. Структура й основні принципи побудови мережі Інтернет
3.2.3. Способи доступу в Інтернет
3.2.4. Адресація в мережі Інтернет
3.2.5. Прикладні програми перегляду Web - сторінок
3.2.6. Електронна пошта

Лекція №8

Тема 3.3: Прикладні програми для створення Веб-сайтов
3.3.1. Організація Web - сайту. Основи Web - дизайну
3.3.2. Знайомство з програмою FrontPage
3.3.3. Створення Web - сайтів
3.3.4. Створення Web - сторінок
Тема 3.4: Застосування Інтернет в економіці і захист інформації
3.4.1. Організація комп'ютерної безпеки і захисту інформації
3.4.2. Застосування Інтернет в економіці
3.3.3. Основні можливості бізнесу в Інтернет
3.3.4. Перспективи розвитку інформаційних технологій