Зміст дисципліниСучасні телекомунікаційні технології


Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Зміст дисципліни: Сучасні телекомунікаційні технології

Модуль 1. Основи мережевих технологій

Лекція №1. Вступ до дисципліни

  • Предмет, задачі і структура навчальної дисципліни;
  • Введення в глобальні мережі;
  • Основні напрями розвитку телекомунікаційних технологій.

Тема 1. Мережева архітектура протоколів

Лекція №2. Стандарти для мережевих комунікацій

1.1. Модель OSI.
1.2. Мережева архітектура стека протоколів TCP/IP.
1.3. Топологія Internet.
1.4. IP-архітектура.
1.5. ТСР-архітектура.
1.6. UDР-архітектура.

Тема 2. Адресація в IP-мережах

Лекція №3. Типи адрес, використовуваних в стеку TCP/IP

2.1. Адресація в мережі Internet.
2.2. Відображення фізичних адрес на IP-адреси (ARP и RARP).
2.3. Відображення символьних адрес на IP-адреси (DNS).
2.4. Динамічне призначення IP-адрес (DHCP).
2.5. Використання масок для структурування мережі.

Тема 3. Базові протоколи TCP/IP

Лекція №4. Протоколи міжмережевого рівня

3.1. Internet Protocol (IP).
3.2. Принципи маршрутизації.
3.3. Маршрутизація за допомогою IP-адреси.
3.4. Фрагментація IP-пакетів.

Лекція №5. Протоколи транспортного рівня

3.5. Протоколи: TCP; UDP.
3.6. Сценарій TCP- з'єднання.
3.7. Управління потоком даних.
3.8. Адміністрування мереж TCP/IP.
3.9. Інтерфейс програмування сокетів.

Лекція №6. Протоколи маршрутизації і їх класифікація

3.10. Моделі маршрутизації.
3.11. Протоколи маршрутизації: RIP; OSPF; BGP; ICMP.
3.12. Маршрутизатори та їх основні функції.

Тема 4. Протоколи прикладного рівня

Лекція №7. Протоколи передачі гіпертексту і файлів

4.1 Протокол передачі гіпертекстових ресурсів HTTP.
4.2. Протокол передачі файлів FTP.

Лекція №8. Прикладні протоколи комунікації

4.3. Протоколи електронної пошти (SMTP, POP).
4.4. Протоколи дистанційного керування (TELNET, USENET).
4.5. Протокол управління об'єднаної мережею SNMP.

Модуль 2. Базові Інтернет-комунікації та Web-технології

Тема 5. Мережеві Інтернет - комунікації

Лекція №9. Інтернет комунікації

5.1. Месенджери, VoIP або IP- телефонія.
5.2. Системи цифрового мовлення.
5.3. Інтернет мовлення.
5.4. Технології передачі потокового відео.

Тема 6. WEB – технології

Лекція №10. Технологія та засоби створення веб-інтерфейсів комунікаційних додатків

6.1 Основи JavaScript.
6.1.1. Синтаксис JS.
6.1.2. Робоче Середовище JavaScript на стороні клієнта і сервера.
6.2. Набір засобів розробки (фреймворки, редактори, IDE).
6.3. Набір технологій створення інтерактивних веб-документів засобами JavaScript.

Лекція №11. Веб-сервери і сервери додатків

6.4. Архітектура веб-серверів і серверів додатків.
6.5. Технологія взаємодії веб-сервера і веб-додатків.
6.6. Різні реалізації веб-серверів .
6.7. Технологія Node.js, яка дозволяє створювати подієво-керовані сервери.

Тема 7. WEB – комунікаційні сервіси реального часу

Лекція №12. Обмін повідомленнями між web apps в режимі Real-Time

7.1. Існуючі технології для обміну повідомленнями між клієнтом і сервером.
7.2. WebSocket - це протокол повнодуплексного зв'язку поверх TCP - з'єднання.
7.3. Застосування технології WebSocket.
7.4. WebSocket ресурси.

Лекція №13. WebRTC - універсальні технології створення Web комунікаційних додатків

7.5. Огляд технологій створення Веб чатів.
7.6. Технологія WebRTC.
7.7. p2p відео чати.
7.8. Технології створення Web чатів на базі WebRTC
7.9. Демонстраційний зразок пірингового відеочату

Тема 8. Хмарні технології

Лекція №14. Хмарні технології як сервіси обміну повідомленнями в режимі Rial-Time

8.1. Хмарні обчислення (cloud computing).
8.2. Сервісні моделі хмарних обчислень.
8.3. Основи Web – сервісів (SOAP і REST комунікації) і хмарні обчислення.
8.4. Комунікаційні хмарні Web сервіси на основі WebRTC.

Тема 9. Сучасні телекомунікаційні технології IoT/WoT

Лекція №15. Internet of Things (IoT) - Інтернет речей

9.1. Архітектура глобальної мережі IoT.
9.2. Безпровідні широкосмугові мережі з низьким енергоспоживанням LPWAN.
9.3. Безпровідні локальні мережі (WLAN).
9.4. Безпровідні сенсорні і персональні мережі с з низьким енергоспоживанням (WPAN).
9.5 Платформи для Інтернету речей.

Лекція №16. Web of Things (WoT) – Веб речей

9.6 Стек архітектури Web of Things з різними шарами.
9.7. Вбудовані системи на основі популярних microcontrollers і microcomputers.
9.8. Платформи Node.JS для вбудованих систем.
9.9. Шаблони інтеграції Smart Objects в Інтернеті (Direct Connectivity, Gateway Based Connectivity, Cloud Based Connectivity).
9.10. Протоколи WoT i технології реалізації веб-інтерфейсу API Web Thing.