Зміст дисципліниКомп'ютерні мережі та телекомунікації


Комп'ютерні мережі та телекомунікації

Зміст дисципліни: Комп'ютерні мережі і телекомунікації

Модуль 1. Локальні обчислювальні мережі

1. Вступна лекція з дисципліни: Роль комп'ютерних мереж та телекомунікацій в інформатизації суспільства

1.1. Предмет, мета, задачі та структура навчальної дисципліни
1.2. Основні поняття комп'ютерних мереж та телекомунікацій

2. Середовище і методи передачі даних у мережах ЕОМ

2.1. Основні поняття та історія розвитку мереж ЕОМ
2.2. Типи і характеристики ліній зв'язку
2.3. Високошвидкісні системи цифрової передачі: методи передачі на канальному рівні; основні методи комунікацій

3. Відкриті системи і модель OSI

3.1. Багаторівневий підхід: декомпозиція задачі мережної взаємодії; протокол, інтерфейс, стік протоколів.
3.2. Модель OSI

4. Основи локальних обчислювальних мереж

4.1. Основні поняття локальних мереж
4.2. Технології спільного використання мережних ресурсів
4.3. Конфігурація ЛОМ
4.4. Мережні топології

5. Базові технології локальних мереж

5.1. Методи доступу і протоколи передачі в ЛОМ
5.2. Стандарти в області локальних мереж інституту IEEE 802.x
5.3. Базові технології локальних мереж: Ethernet; Token Ring; Arcnet; FDDI
5.4. Порівняння технологій і визначення конфігурації

6. Основні програмні й апаратні компоненти ЛОМ

6.1. Багатошарова модель мережі.
6.2. Апаратні засоби мереж.
6.3. Програмні компоненти ЛОМ
6.4.Підключення ПК до локальної мережі

Модуль 2. Глобальні мережі і технології глобальних мереж

7. Глобальні мережі з комутацією каналів

7.1. Основні поняття і визначення
7.2. Аналогові телефонні мережі і їхнє використання для передачі даних
7.3. Цифрові мережі з інтегральними послугами ISDN

8. Глобальні мережі з комутацією пакетів

8.1. Архітектура і термінологія глобальних мереж
8.2. Призначення і структура мереж X.25
8.3. Мережі Frame relay (ретрансляції кадрів)
8.4. Основні принципи технології АТМ

9. Глобальна мережа Internet

9.1. Структура й основні принципи роботи мережі Internet
9.2. Способи доступу до Internet
9.3. Адресація в Internet: IP – адреси; доменна система DNS
9.4. Можливості, що надаються мережею Internet
9.5. Захист інформації в мережах

10. Браузери - програми перегляду

10.1 Поняття браузера. Знайомство з Explorer
10.2. Установка і настроювання Internet Explorer
10.3. Підключення до Internet
10.4. Робота з Web-сторінкою
10.5. Пошук інформації

11. Поштові програми

11.1. Принципи роботи електронної пошти
11.2. Електронні адреси
11.3. Знайомство з додатком Outlook Express
11.4. Настроювання параметрів роботи Outlook Express
11.5. Робота з повідомленнями

12. Програма FrontPage 2003

12.1. Знайомство з програмою FrontPage 2003
12.2. Головне вікно програми
12.3. Використання меню та панелей інструментів
12.4. Використання області задач
12.5. Вивід Web-сторінок на печатку

13. Створення Web-сайтів

13.1. Планування Web-сайту
13.2. Web-сторінки і Web-сайти
13.3. Керування Web-сайтами за допомогою FrontРage
13.4. Створення й імпортування Web-сайтів

14. Створення Web-сторінок

14.1. Введення і форматування тексту
14.2. Додавання і зміна гіперпосилань
14.3. Розміщення графічних зображень на Web-сторінці
14.4. Вставка малюнків та елементів мультимедіа
14.5. Додавання звукових фрагментів до Web-сторінки

15. Бізнес в Інтернет

15.1. Формування іміджу фірми
15.2. Продаж у Internet
15.3. Реклама в Internet
15.4. Маркетинг у Internet

16. Ресурси в Internet

16.1. Ресурси Internet для бізнесу
16.2. Організація комп'ютерної безпеки і захисту інформації