Зміст дисципліниТехнології передачі інформації


Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Зміст дисципліни: Технології передачі інформації(спеціальність: Системи штучного інтелекту)


Тема 1. Вступна лекція з дисципліни, поняття телекомунікації, мережевих інформаційних технології та інформації

1.1. Вступ;
1.2. Поняття телекомунікації;
1.3. Поняття мережевих інформаційних технологій;
1.4. Поняття інформації;
1.5. Основні напрями розвитку комунікаційних технологій.

Тема 2. Інформаційні мережі

2.1. Характеристики і класифікація інформаційних мереж;
2.2. Конфігурація ЛОМ;
2.3. Базові мережеві топології;
2.4. Мережеві технології локальних мереж;
2.5. Способи побудови інформаційних мереж.

Тема 3. Архітектура інформаційних мереж

3.1. Багаторівнева архітектура інформаційних мереж;
3.2. Еталонна модель (OSI).

Тема 4. Лінії зв'язку і канали передачі даних

4.1. Дротяні лінії зв'язку;
4.2. Оптичні лінії зв'язку;
4.3. Безпровідні канали зв'язку;
4.4. Супутникові канали передачі даних.

Тема 5. Технології передачі информації на фізичному рівні

5.1. Основні функції фізичного рівня;
5.2. Способи перетворення дискретних сигналів (модуляція і кодування);
5.3. Імпульсно-кодова модуляція аналогових сигналів;
5.4. Способи мультиплексування каналів зв'язку.

Тема 6. Технології передачі информації на канальному рівні у локальних мережах

6.1.Протоколи канального рівня у локальних мережах (Ethernet, Token Ring, FDDI);

Тема 7. Технології передачі информації у виділених лініях (послідовних лініях) зв'язку глобальних мереж

7.1.Протоколи канального рівня SLIP, HDLC, PPP для виділених ліній "точка-точка" глобальних мереж;

Тема 8. Технології передачі информації у глобальних мережах з комутацією каналів

8.1.Мережі та технології: ISDN, PDH, SDH/SONET, WDM, DWDM;

Тема 9. Технології передачі информації у територіальних мережах з комутацією пакетів

9.1. Мережі і магістральні технології (X.25, Frame relay, ATM, MPLS, Metro Ethernet);

Тема 10. Технології передачі інформації на мережевому рівні в складених мережах (IP- мережах)

10.1. Об'єднання мереж на основі мережевого рівня;
10.2. Структура й основні принципи роботи мережі Internet;
10.3. Топологія Internet;
10.4. Способи доступу до Internet.

Тема 11. Архітектура мережі Internet

11.1. IP-архітектура;
11.2. ТСР-архітектура;
11.3. UDР-архітектура;
11.4. Можливості, що надаються мережею Internet.

Тема 12. Адресація в мережі Internet

12.1. Адресація в мережі Internet;
12.2. Відображення фізичних адрес на IP-адреси (ARP и RARP);
12.3. Відображення символьних адрес на IP-адреси (DNS);
12.4. Динамічне призначення IP-адрес (DHCP);
12.5. Використання масок для структурування мережі.

Тема 13. Базові протоколи стека TCP/IP

13.1. Internet Protocol (IP);
13.2. Принципи маршрутизації;
13.3. Протоколи маршрутизації і їх класифікація;
13.4. Маршрутизатори та їх основні функції;
13.5. Протоколи транспортного рівня (TCP, UDP).

Тема 14. Гіпертекстові технології в глобальній мережі Internet

14.1..Основи WWW;
14.2. Організація інформації, принципи навігації;
14.3. Поняття про формат гіпертекстових документів;
14.4. Протокол (HTTP) передачі гіпертексту.

Тема 15. Мережеві технології передачі інформації в Internet

15.1. Робота з FTP серверами за допомогою ftp-клієнтів;
15.2. Електронна пошта;
15.3. Месенджери;
15.4. VoIP або IP- телефонія.

Тема 16. Мережеві технології передачі мультимедіа в Internet

16.1. Системи цифрового мовлення;
16.2. Технології передачі потокового відео;
16.3. Протоколи.