Сучасні Web-технології Зміст дисципліни


Для студентів дистанційної і заочної форм навчання

Зміст дисципліни: Сучасні Web-технології (спеціальність: Системи штучного інтелекту)


Ця навчальна дисципліна присвячена не мовам програмування, а сучасним Web-технологіям призначеним для розробки додатків або послідовності дій, які необхідно виконати за допомогою певних засобів для того, щоб створити Web-додатки.

Змістовий модуль № 1. Засоби і технології розробки веб-додатків

Тема 1. Вступна лекція з дисципліни

1.1. Предмет, задачі і структура навчальної дисципліни
1.2. Інфраструктура Internet
1.3. WWW і основні напрями розвитку WEB-технологій

Тема 2. Інструменти створення Web-додатків

2.1. Сучасні тенденції Web розробки
2.2. IDE для web (front end) розробки
2.3. Засоби контролю версій

Тема 3. Технологія використання мов логічної розмітки в клієнтських Web-додатках

3.1. Основні поняття HTML і XML документів, їх розмітка, стандарти
3.2. Структура документу HTML
3.3. Технології створення макетів або шаблонів HTML5 для веб-вузлів
3.4. Засоби розробки HTML- сторінок
3.5. Розробка шаблону HTML5

Тема 4. Технологія використання мов логічної розмітки CSS и CSS3 в клієнтських Web-додатках

4.1. Оголошення стилю
4.2. Види каскадних таблиць стилів і їх специфіка
4.3. Види селекторів
4.4. Як задаються і працюють css- стилі
4.5. Блокові і рядкові елементи
4.6. CSS фреймворки і Emmet LiveStyle
4.7. Препроцесори стилів
4.8. Технологія застосування CSS для створення Web-додатків

Тема 5. Технологія та засоби створення інтерактивних веб-інтерфейсів

5.1. Основи JavaScript
5.1.1. Синтаксис
5.1.2. Оточення (Робоче Середовище) JavaScript на стороні клієнта і сервера
5.2. Набір засобів розробки (фреймворки, редактори, IDE)
5.3. Набір технологій створення інтерактивних веб-документів засобами JavaScript

Тема 6. Технологія застосування бібліотеки jQuery для створення інтерактивних веб-інтерфейсів

6.1. Введення в jQuery
6.2. Синтаксис
6.3. Застосування jQuery в інтерактивних веб-додатках

Тема 7. Обмін повідомленнями між Web Apps в режимі Real Time (Ajax)

7.1. Існуючі технології для обміну повідомленнями між клієнтом і сервером
7.2. Технологія Ajax (XMLHTTPRequest) і формати передачі даних (XML, JSON)
7.3. AJAX запити на "чистому" JavaScript
7.4. Ajax і jQuery

Тема 8. Обмін повідомленнями між web apps в режимі Real Time (WebSocket)

8.1. Введення в WebSockets
8.2. WebSockets vs REST
8.3. Створення клієнта WebSocket і реалізація сервера WebSocket
8.4. Застосування технології WebSocket

Змістовий модуль № 2. Технології створення додатків і розміщення їх на веб-серверах і хмарних платформах

Тема 9. Веб-сервери і сервери додатків

9.1. Архітектура веб-серверів і серверів додатків
9.2. Технологія взаємодії веб-сервера і веб-додатків
9.3. Різні реалізації веб-серверів
9.4. Бессерверні (serverless) додатки: архітектура і шаблони
9.5. Технологія Node.js, яка дозволяє створювати подієво-керовані сервери за допомогою JavaScript

Тема 10. СУБД. Технологія і програмні засоби створення баз даних

10.1. Бази даних SQL
10.2. Бази даних NoSQL (бази даних типу NoSQL - Not Only SQL)
10.3. Технологія роботи СУБД Mongo DB
10.4. Технології взаємодії СУБД MongoDB з веб-додатками

Тема 11. WebRTC - універсальні технології створення Web комунікаційних додатків

11.1. Огляд технологій створення Веб чатів
11.2. Технологія WebRTC
11.3. HTML5 and WebRTC - технології створення Web комунікаційних додатків

Тема 12. Технологія створення Web чатів на базі WebRTC

12.1. Технології створення Web чатів на базі WebRTC
12.2. Демонстраційний зразок пірингового відеочату
12.3. WebRTC сервери потокового відео для онлайн трансляцій

Тема 13. Хмарні технології як інструментальні засоби розробки веб-додатків і сервіс обміну повідомленнями в режимі real-time

13.1. Хмарні обчислення (Cloud computing)
13.2. Сервісні моделі хмарних обчислень
13.3. Хмарні платформи для розробки комунікаційних сервісів на основі WebRTC

Тема 14. Технології створення додатків (веб-сервісів) з архітектурою SOA і застосування додатків SaaS з відкритими API в якості веб-сервісів

14.1. Веб-сервіси (SOA)
14.2. Веб-сервіси і хмарні обчислення
14.3. Мікросервіси - сучасне уявлення сервіс-орієнтованої архітектури
14.4. Сучасна ІТ-архітектура: Мікросервіси і Контейнери

Тема 15. Технології IoT - Інтернет речей

15.1. Архітектура і технології IoT. Сучасні апаратні і програмні засоби IoT
15.2. Шлюзи, Habs, платформи IoT. Cloud computing для IoT платформ. Протоколи IoT
15.3. Технології створення клієнтських IoT-додатків для об'єктів ("розумних" пристроїв)
15.4. Кібербезпека IoT

Тема 16. Web technology for the IoT

16.1. Основи WoT. Семантичний веб та мікроформати
16.2. Стек архітектури Web of Things з різними шарами. Шаблони інтеграції Smart Objects в Інтернет
16.3. Технології реалізації веб-інтерфейсів API Web Thing для шаблонів інтеграції WoT
16.4. Безпека, конфіденційність, контроль доступу до фізичних облаштувань WoT