СТТПерелік питань


Сучасні телекомунікаційні технології

Перелік екзаменаційних питань по дисципліні: Сучасні телекомунікаційні технології

Модуль 1. Основи мережевих технологій

 • Предмет, задачі та структура навчальної дисципліни
 • Типи ГКМ : склад, характеристика, сфери застосування   
 • Первинні мережі зв'язку
 • Технологія телекомунікаційних мереж MPLS
 • Структура сучасної мережі NGN 
 • Еволюція мереж і технологій зв'язку 
 • Історія створення глобальної комп'ютерної мережі Internet
 • Архітектура і термінологія мережі Internet 
 • Основні послуги Internet  
 • Підключення до Internet  
 • Модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI
 • Мережезалежні і мереженезалежні рівні моделі OSI
 • Архітектура протоколів ТСР/IР
 • Топологія Internetі  
 • IP-архітектура
 • TCP-архітектура
 • Чим забезпечується надійність в TCP? Що таке socket (сокет)?
 • UDР-архітектура
 • Відображення фізичних адрес на IP-адреси
 • Система доменних імен (DNS)
 • Адресація в мережі Internet
 • IP- адресація, типи адресації
 • Використання масок для структурування мережі
 • Чому адреса 192.168.111.64 не може бути адресою хоста при масці 255.255.255.192, і скільки хостов може містити найменша підмережа?
 • "Білі" і "сірі" IP-адреси
 • Набір протоколів TCP/IP
 • Динамічне призначення IP-адрес (DHCP)
 • Internet Protocol (IP)
 • Які основні функції протоколу IP?
 • Принципи маршрутизації
 • Маршрутизація з використанням масок
 • Технології передачі даних на фізичному і канальному рівнях
 • Безпровідні мережі. Протоколи.
 • Типи мереж з комутацією пакетів
 • Маршрутизація за допомогою IP-адреси
 • Фрагментація IP-пакетів
 • Протоколи транспортного рівня: TCP; UDP
 • Мультиплексування і демультиплексування на транспортному рівні
 • Сценарій TCP-з'єднання
 • Управління потоком даних
 • Адміністрування мереж TCP/IP
 • Інтерфейс програмування сокетів
 • Методи передачі даних в ГКМ
 • Протоколи маршрутизації і їх класифікація
 • Моделі маршрутизації
 • Таблиця маршрутизації
 • Протоколи маршрутизації RIP
 • Протоколи маршрутизації OSPF
 • Протоколи маршрутизації BGP
 • Протокол міжмережевих повідомлень, що управляють ICMP
 • Маршрутизатори та їх основні функції
 • Протокол передачі гіпертекстових ресурсів HTTP  
 • Структура HTTP-запиту клієнта
 • Забезпечення безпеки передачі даних HTTP
 • Apache HTTP Server
 • IIS HTTP Server
 • Протокол передачі файлів FTP
 • Схема роботи протоколу FTP 
 • Алгоритм роботи протоколу FTP  
 • Протоколи електронної пошти (SMTP, POP)  
 • Складіть алгоритм передачі повідомлення по протоколу SMTP
 • Доставка пошти від посилача до одержувача
 • Передача поштового повідомлення через командний рядок
 • Отримання листів з поштової скриньки одержувача через командний рядок
 • Протоколи дистанційного керування (TELNET, USENET)
 • Протокол управління об'єднаної мережею SNMP
 • Огляд програм обліку Інтернет трафіку і їх основні можливості
 • Налаштування статичної маршрутизації на обладнанні Cisco
 • Налаштування протоколів маршрутизації RIP на обладнанні Cisco
 • Використання програми PGP для шифрування повідомлень електронної пошти
 • Організація поштової скриньки і обмін електронними листами в мережі Інтернет
 • Робота з утилітами TRACERT, NETSTAT
 • Перевірка конфігурації TCP/IP комп'ютера за допомогою утиліт ipconfig і ping
 • Аналіз структури IP-адреси
 • Організація взаємодії пристроїв у мережі

Модуль 2. Базові Інтернет - комунікації та Web-технології

 • Інтернет-комунікаційні сервіси
 • Messengers або служби миттєвих повідомлень IM
 • XMPP-архітектура
 • СМС-комунікації через Internet
 • Web-чати
 • VoIP або IP-телефонія
 • Способи побудови мережі IP-телефонії
 • Протоколи VoIP
 • Системи цифрового мовлення
 • Інтернет мовлення
 • Технології передачі потокового відео
 • Протоколи потокового відео
 • Стандарти кодування цифрових відео файлів 
 • Технології створення інтерфейсів Web - додатків
 • Рекомендації по створенню Web-сторінок
 • Технології створення Web-вузлів
 • Додатки для створення Web-вузлів
 • Основи HTML
 • Основи XML, JSON
 • Структура документу HTML
 • Технологія семантичного верстання HTML5
 • Каскадні таблиці стилів CSS
 • Способи оголошення стилів в HTML-документі
 • Основи JavaScript, jQuery
 • Робоче середовище JavaScript на стороні клієнта і сервера
 • Технологія вбудовування коду JavaScript и jQuery в документ HTML
 • Об'єктна модель документу (DOM)
 • Модель BOM (Browser Object Model)
 • Набір засобів розробки (фреймворки, редактори, IDE) Web-вузлів
 • Набір технологій створення інтерактивних веб-документів
 • Установка і налаштування засобів контролю версій (Git) файлів веб-додатків, що розробляються
 • Технології верстання веб-інтерфейсів з адаптивним дизайном на основі фреймворка Bootstrap
 • Технології розміщення Web-додатка на GitHub
 • Архітектура веб-серверів і серверів додатків
 • Технологія взаємодії веб-сервера і сервера веб-додатків
 • Реалізації веб-серверів
 • Технологія Node.js, яка дозволяє створювати подієво-керовані сервери
 • Методи розробки веб-додатків на основі компільованих модулів і сценаріїв, що інтерпретуються
 • Стек технологій LAMP
 • Стек технологій MEAN
 • Типи хостингів
 • Розміщення Web-додатку на хостингу
 • WEB – комунікаційні сервіси реального часу
 • Існуючі технології для обміну повідомленнями між клієнтом і сервером
 • Технологія реалізації засобів комунікацій AJAX-запитів між веб-клієнтом і веб-сервером
 • WebSocket - протокол повнодуплексного зв'язку поверх TCP - з'єднання
 • Технологія реалізації сучасного засобу комунікації WebSocket між веб-клієнтом і веб-сервером
 • Огляд технологій створення Веб чатів
 • WebRTC - універсальні технології створення Web комунікаційних додатків
 • P2P відео чати
 • Технології створення Web чатів на базі WebRTC
 • Стек протоколів Web-комунікаційних сервісів в реальному часі
 • Розміщення Web чатів на базі WebRTC на GitHub
 • Хмарні технології як сервіси обміну повідомленнями в режимі Rial-Time
 • Архітектура хмарних обчислень
 • Сервісні моделі хмарних обчислень (cloud computing)
 • Комунікаційні хмарні Web сервіси на основі WebRTC
 • Основи Web–сервісів (SOAP і REST комунікації) і хмарні обчислення
 • Технології розгортання веб-додатків на хмарній платформі Нeroku
 • Internet of Things (IoT) - сучасні телекомунікаційні технології
 • Компоненти архітектури глобальної мережі IoT
 • Технології CIoT (EC-GSM, LTE-M, NB-IoT) и G5
 • Стек протоколів 6LoWPAN/IPv6
 • Безпровідні персональні мережі (WPAN)
 • Безпровідні технології мереж LPWAN
 • Протоколи IoT
 • Платформи для Інтернету речей
 • Використання Cloud computing для IoT платформ
 • Загальні концепції Web of Things (WoT)
 • Компоненти архітектури WoT
 • Стек архітектури Web of Things з різними шарами
 • Вбудовані системи на основі популярних microcontrollers і microcomputers
 • Шаблони інтеграції Smart Objects в Інтернеті
 • Технологія реалізації веб-інтерфейсу API Web Thing
 • Протоколи WoT