Комп'ютерні мережі і телекомунікаціїПерелік питань


Комп'ютерні мережі та телекомунікації

Перелік екзаменаційних питань по дисципліні: Комп'ютерні мережі і телекомунікації

Модуль 1. Локальні обчислювальні мережі

 • Предмет, задачі та структура навчальної дисципліни
 • Основні поняття комп'ютерних мереж та телекомунікацій
 • Що таке телекомунікації та телекомунікаційні мережі?
 • Конвергенція телекомунікаційних мереж
 • Історія розвитку комп'ютерних мереж
 • Термінальні мережі
 • Способи з'єднання двох комп'ютерів для спільного використання файлів
 • Пряме з'єднання комп'ютерів через послідовні і рівнобіжні порти
 • З'єднання двох комп'ютерів через модеми
 • З'єднання двох комп'ютерів у локальну мережу використовуючи мережеві карти і провідні лінії зв'язку
 • З'єднання двох комп'ютерів у локальну мережу, використовуючи вбудовані інтерфейси Wi-Fi
 • Типи портів персонального комп'ютера
 • Призначення обчислювальних мереж
 • Вимоги, пропоновані до сучасних мереж
 • Класифікація мереж
 • Переваги, що забезпечують об'єднання всіх комп'ютерів компанії в мережу
 • Функції локальних мереж у керуванні компанією
 • Як можна забезпечити швидкий обмін інформацією в локальних мережах
 • Призначення локальної і корпоративний обчислювальних мереж
 • Засоби і методи передачі даних на фізичному і канальному рівнях
 • Лінії зв'язку і канали передачі даних
 • Кабельна система мереж. Типи дротів
 • Кабельні лінії зв'язку - кручена пара
 • Типи і характеристики ліній зв'язку
 • Системи цифрової передачі: методи передачі на канальному рівні
 • Безпровідні мережі
 • Супутниковий зв'язок
 • Способи модуляції сигналів в аналогових каналах зв'язку
 • Основні методи комутацій
 • Методи передачі даних
 • Багаторівневий підхід: декомпозиція задачі мережевої взаємодії; протокол, інтерфейс
 • Стандарти і протоколи мереж ЕОМ
 • Моделі OSІ. Рівень моделі OSІ, їх призначення
 • Мережеві протоколи. Типи протоколів
 • Фізичний рівень
 • Протоколи канального рівня
 • Мережевий рівень
 • Транспортний рівень
 • Прикладний рівень
 • Стеки комунікаційних протоколів
 • Стек TCP/ІP
 • Багатошарова модель мережі
 • Основні поняття локальних мереж
 • Способи побудови локальних мережевих
 • Технології спільного використання мережевих ресурсів
 • Класифікація ЛОМ
 • Основні методи керування локальними мережами
 • Принципи побудови однорангових мереж
 • Принципи побудови мереж на базі сервера
 • Ієрархічні локальні мережі
 • Технологія "клієнт-сервер"
 • Класифікація серверів по характеру послуг, що ними надаються
 • Конфігурація ЛОМ
 • Мережеві топології ЛОМ
 • Базові технології локальних мереж
 • Методи доступу і протоколи передачі в ЛОМ
 • Централізований доступ до моноканалу
 • Децентралізований доступ до моноканалу
 • Маркерний метод доступу
 • Шинний арбітраж: виявлення конфліктів
 • Методи обміну даними в локальних мережах
 • Обмін даними в мережі з топологією кільце
 • Обмін даними в мережі з топологією шина
 • Організація взаємодії пристроїв у мережі
 • Стандарти в області локальних мереж інституту ІEEE 802.x..
 • Базові технології локальних мереж
 • Мережеві технології ІEEE802.3/Ethernet
 • Мережеві технології ІEEE802.3u/Fast Ethernet
 • Мережеві технології Gіgabіt Ethernet
 • Мережеві технології ІEEE802.5/Token-Rіng
 • Мережеві технології ІEEE802.4/ArcNet
 • Мережева технологія FDDІ (Fіber Dіstrіbuted Data Іnterface)
 • Порівняння технологій і визначення конфігурації мережі
 • Апаратні компоненти ЛОМ
 • Мережевий адаптер (мережева карта)
 • Апаратні засоби мереж
 • Трансіверы і повторювачі (transceivers, repeaters)
 • Концентратори і комутатори
 • Маршрутизатори
 • Мости і шлюзи
 • Програмні компоненти ЛОМ
 • Мережеві операційні системи локальних мереж
 • Структура мережевої операційної системи
 • Підключення ПК до локальної мережі
 • Налагодження ОС Mіcrosoft Wіndows для роботи в локальних мережах
 • Технології спільного використання мережевих ресурсів
 • Настройка мережевого доступу до папки
 • Настройка мережевого доступу до логічних дисків
 • Загальний доступ до принтера користувачам ЛОМ
 • Підключення мережевого принтера

Модуль 2. Глобальні мережі

 • Основні поняття і визначення глобальних мереж
 • Аналогові телефонні мережі і їхнє використання для передачі даних
 • ІP - протокол, ІP - адреси
 • Доменна система імен DNS
 • Глобальні мережі з комутацією каналів 
 • Аналогові телефонні мережі 
 • Цифрові мережі з інтегральними послугами ІSDN 
 • Глобальні мережі з комутацією пакетів 
 • Типи мереж з комутацією пакетів
 • Пакетні мережі (з установленим з'єднань і без установлення з'єднань)
 • Комутатори (комутатори каналів і пакетні комутатори)
 • Архітектура і термінологія глобальних мереж
 • Призначення і структура мереж X.25
 • Мережі X.25
 • Мережі Frame relay (ретрансляції кадрів)
 • Основні принципи технології АТМ
 • Технології АТМ
 • Глобальна мережа Іnternet
 • Історія розвитку Іnternet
 • Структура та основні принципи роботи мережі Іnternet
 • Засоби доступу до Іnternet
 • Доступ, що комутирується
 • Доступ за технологією xDSL
 • Доступ в Інтернет по локальній мережі
 • Доступ в Інтернет з використанням каналів кабельної телевізійної мережі  
 • Безпровідні технології останньої милі 
 • Мобільний GPRS  і CDMA - Інтернет  
 • Безпровідні технології для "останніх метрів"  
 • Адресація в Іnternet: ІP - адреси; доменна система DNS 
 • Створення Іnternet - адреси на основі доменної системи  
 • Формування URL, що дозволяють забезпечити доступ по протоколах до ресурсів хост - комп'ютерів 
 • Можливості, що надаються мережею Іnternet 
 • Поняття браузера  
 • Поняття браузера. Знайомство з вікном Explorer 
 • Збереження Web-сторінки 
 • Збереження фрагментів тексту і малюнків Web-сторінки 
 • Настройка Іnternet Explorer  
 • Підключення до Іnternet
 • Робота в Іnternet Explorer з Web-сторінкою 
 • Пошук інформації в Іnternet
 • Принципи роботи електронної пошти
 • Поштові веб - інтерфейси
 • Знайомство з додатком Outlook Express
 • Підготовка повідомлень у Outlook Express 
 • Робота з повідомленнями (відправлення і пересилання повідомлення, відповідь на повідомлення)  
 • Електронні адреси. Складання електронної адреси 
 • Настройка параметрів роботи Outlook Express  
 • Створення повідомлень із приєднаними файлами  
 • Що таке сайт?  
 • Етапи створення сайту  
 • Прикладні програми для створення Веб - сайтів 
 • Програма FrontPage 2003  
 • Вікно додатка FrontPage  
 • Використання меню та панелей інструментів  
 • Використання області задач у FrontPage  
 • Вивід Web-сторінок на печатку 
 • Планування і створення Web - сайту  
 • Планування та створення Web-сторінки 
 • Web-сторінки і Web-сайти
 • Введення і форматування тексту на Web-сторінці 
 • Додавання і зміна гіперпосилань на Web-сторінці
 • Розміщення графічних зображень на Web-сторінці 
 • Вставка малюнків на Веб - сторінку 
 • Додавання звукових фрагментів до Web-сторінки
 • Створення й імпортування Web-сайтів 
 • Мережева економіка
 • Електронний бізнес в Інтернет 
 • Моделі ведення електронного бізнесу 
 • Електронна комерція 
 • Торгові площадки (Інтернет-біржі, Аукціони, Каталоги товарів і послуг)
 • Послуги сервіс-провайдерів 
 • Надання послуг (дистанційне навчання, мережеві бібліотеки) 
 • Ігорний бізнес у мережі 
 • Інтернет - франчайзинг 
 • Інтернет - лізинг 
 • Інвестиційні фонди у Internet 
 • Продажі в Іnternet 
 • Рекламний бізнес 
 • Маркетинг в Іnternet 
 • Платіжні системи в Іnternet. 
 • Кадри в Іnternet (Інтернет - консалтинг) 
 • Пошукові системи в Іnternet 
 • Міжнародні пошукові системи в Іnternet 
 • Організація комп'ютерної безпеки і захисту інформації 
 • Джерела погроз безпеки інформаційних систем 
 • Можливі напрямки витоку інформації і шляхи несанкціонованого доступу до неї в системах і мережах  
 • Засоби захист інформації від несанкціонованого доступу  
 • Засоби захисту інформації інформаційних систем від дій суб'єктів
 • Електронний цифровий підпис
 • Захист інформації від комп'ютерних вірусів
 • Електронний цифровий підпис