Технології мультисервісних мережПерелік питань


Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Перелік питань підсумкового і потокового контролю по дисципліні:Технології мультисервісних мереж, змістовний модуль: Архітектура, послуги, протоколи і технології транспортної мережі мультисервісних мереж

 • Що таке мультисервісні мережи?
 • Що таке технології мультисервісних мереж?
 • У чому сутність мережі нового покоління NGN?
 • В чому відмінність мереж наступного покоління від традиційних мереж?
 • Що таке інфокомунікаційні послуги?
 • Які основні технології побудови мультисервісних мереж?
 • Які протоколи застосовуються в мультисервісних мережах?
 • Базові технології побудови транспортної мережі МСМ.
 • У чому сутність Triple Play - в єдиніном IP-середовищі?
 • Що таке мультипротокольна мережа?
 • Які протоколи, стеки протоколів застосовуються в мультисервісних мережах?
 • Які вимоги пред'являються до інфокомунікаційних послуг?
 • У чому суть конвергенції мереж і інтеграції послуг?
 • Які обмежені можливості традиційних мереж перешкоджаю впровадженню нових інфокомунікаційних послуг?
 • Якими фундаментальними аспектами характерізується NGN?
 • У чому суть функціональной моделі мереж NGN?
 • Які завдання вирішуються на транспортному рівні мережі NGN?
 • Які завдання вирішуються на рівні управління комутацією і передачею інформації в мережі NGN?
 • Які завдання вирішуються на рівні керування послугами в мережі NGN?
 • Що входить до складу транспортної мережі NGN?
 • Які загальні принципи побудови транспортної мережі?
 • Що використовується для доступу абонентів до послуг NGN?
 • Які найбільш відомі технології на магістральному рівні?
 • Які вимоги до систем управління NGN?
 • Класифікація служб і послуг МСМ.
 • Що таке комунікаційні служби МСМ?
 • Які завдання виконують інформаційні служби МСМ?
 • У чому суть технології Softswitch?
 • Що має здійснювати Softswitch?
 • У чому суть технології мультимедійного зв'язку IMS?
 • В чому суть IMS-універсальной технології для всіх послуг?
 • В чому полягає концепція побудови мереж зв'язку IMS?
 • Яка архітектура сучасної мультимедійної системи IMS?
 • В чому суть стандартизації архітектури IMS?
 • Які основні напрямки розвитку мереж NGN?
 • Які базові технології побудови транспортної мережі МСМ?
 • Як застосовується технологія MPLS у МСМ?
 • Архітектура і елементи архітектури MPLS.
 • Технології віртуальних приватних мереж MPLS.
 • Як застосовується комутація по мітках в мережі MPLS?

Змістовний модуль: Протоколи маршрутизації, технології абонентського доступу і технології управління та безпеки МСМ

 • Які основні протоколи маршрутизації застосовуються в транспортної мережі MPLS для МСМ?
 • Які принципи роботи протокола OSPF?
 • Які метрики застосовуються для протокола маршрутизації OSPF в транспортної мережі MPLS.
 • Які принципи роботи протокола IS-IS?
 • Які принципи роботи протокола BGP?
 • Що таке віртуальна мережа VLAN?
 • Які способи організації VLAN?
 • В чому відмінність VLAN и VPN?
 • Які основні технології мереж широкосмугового доступу?
 • Сімейство технологій хDSL для организации абонентського доступа в МСМ.
 • В чому суть цифрового абонентського доступа PCL?
 • В чому суть цифрового абонентського доступа HomePNA?
 • В чому суть цифрового абонентського доступа MOCA?
 • В чому суть супутникової системи доступу для NGN?
 • Які технології оптичних мереж застосовуються для широкосмугового абонентського доступу?
 • Архітектура і технології оптичних мереж доступу.
 • Яким чином можна використовувати пасивні оптичні мережі (PON) для широкосмугового абонентського доступу?
 • Що таке технології APON/EPON/GPON?
 • Які основні технології бездротових мультисервісних мереж доступу?
 • Методи побудови бездротової мережі.
 • Що таке бездротові персональні сенсорні мережі WPAN?
 • Які бездротові сенсорні мережі відносяться до мереж WPAN?
 • Що таке бездротові локальні обчислювальні мережі WLAN?
 • Що таке бездротові мережі масштабу міста WMAN?
 • Що таке бездротові глобальні обчислювальні мережі WWAN?
 • Що таке технології програмованих мереж (SDN)?
 • Концепція програмно-конфігуруються мереж (SDN).
 • Архітектура і елементи архітектури SDN.
 • Протокол конфігурації і управління OpenFlow.
 • Основні принципи організації OpenFlow.
 • Що таке якість обслуговування в транспортних мережах?
 • Для чого використовується якість обслуговування в мультисервісних мережах?
 • Як реалізуються інтегровані сервіси (IntServ)?
 • Що таке технологія диференційованих послуг (DiffServ)?
 • Які шляхи реалізації якості обслуговування в транспортних мережах?
 • Які способи організації системи адміністрування мережею на базі протоколу SNMP?
 • Яким чином організована система адміністрування мережею на базі архітектури TMN?
 • У чому суть технології забезпечення інформаційної безпеки в МСМ?
 • Які основні особливості інформаційної безпеки в МСМ?
 • Які основні загрози інформаційній безпеці і засоби забезпечення безпеки в МСМ?