Технології передачі інформаціїПерелік питань


Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Перелік питань підсумкового і потокового контролю по дисципліні:Технологии передачи информации

 • Що таке інформація?
 • Що таке телекомунікації?
 • Історія розвитку комунікаційних технологій.
 • Характеристики інформаційних мереж.
 • Класифікація інформаційних мереж.
 • Конфігурація ЛОМ.
 • Що таке мережеві топології ЛОМ?
 • У чому суть моделі OSI?
 • Протоколи, інтерфейси, стеки протоколів.
 • Мережеві технології ЛОМ.
 • Що таке лінія зв'язку і фізичне середовище передачі даних?
 • Що таке канал передачі даних?
 • Чи може цифровий канал передавати аналогові дані?
 • Який кабель якісніше передає сигнали?
 • Технології передачі даних на фізичному рівні.
 • Основні функції фізичного рівня.
 • Способи аналогової модуляції дискретних сигналів.
 • Імпульсно-кодова модуляція аналогових сигналів.
 • З яких міркувань вибрана частота дискретизації 8 кГц в методі квантування аналогового мовного сигналу в телефонії?
 • Що таке цифрове кодування дискретних сигналів?
 • Основні способи мультиплексування сигналів.
 • Технології передачі даних на канальному рівні у виділених лініях.
 • Транспортні технології рівня магістралі ATM.
 • Технології передачі даних на канальному рівні в ЛОМ.
 • Технології передачі даних на канальному рівні в глобальних мережах з комутацією пакетів.
 • Технології передачі даних на канальному рівні в комутованих лініях зв'язку.
 • Які недоліки первинних мереж FDM привели до створення цифрових первинних мереж?
 • Технології передачі інформації на мережевому рівні в складених мережах.
 • У чому суть технології передачі інформації на мережевому рівні в складених мережах?
 • У чому суть технології SDH/SONET?
 • До якого типу мереж відносяться мережі DWDM, аналоговим або цифровим?