Технології і засобирозробки Web-додатків. Перелік питань


Для дистанційної і заочної форм навчання

Перелік питань підсумкового і потокового контролю по дисципліні: Технології і засоби розробки Web-додатківі

 • Предмет, задачі та структура навчальної дисципліни.
 • Чим характеризується глобальна мережа Internet?
 • Архітектура протоколів ТСР/IР.
 • WWW. Принцип побудови і роботи.
 • Суть IDE для web (frontend) розробки.
 • У чому суть засобів контролю версій?.
 • Що таке GitHub?
 • Основи мови розмітки гіпертексту.
 • Мова XML, її  можливості та перспективи.
 • Що таке мова опису зовнішнього вигляду документу CSS?
 • Основні поняття мови програмування JavaScript.
 • Середовище виконання node.js.
 • Класифікація мов Web-програмування і етапи їх розвитку.
 • Відмінності між веб-серверами  і серверами додатків.
 • Моделі баз даних SQL.
 • У чому суть баз даних NoSQL?.
 • Принципи роботи з СУБД в Internet додатках.
 • Концепція клієнт-сервер в мережі Інтернет.
 • Що таке WebRTC?
 • Що таке WebSocket?
 • Веб-сервіси, принципи їх побудови.
 • Хмарні технології. Сервісні моделі хмарних обчислень.
 • Основні принципи побудови Web-додатків.
 • Основні вимоги, які пред'являються до Web-додатків.
 • У чому суть технології jQuery?
 • Розробка серверних веб-додатків на JavaScript.
 • У чому суть технології Ajax?
 • Формати передачі даних (XML, JSON).
 • Фреймворки для веб-додатків.
 • Архітектура і технології IoT.
 • Технології створення клієнтських IoT-додатків.
 • Cloud computing для IoT платформ.
 • Семантичний веб та мікроформати.
 • Основи WoT.
 • Шаблони інтеграції Smart Objects в Інтернет.
 • Технології створення WoT-додатків.
 • Що таке PubNub AngularJS SDK?
 • Що таке PubNub React SDK?
 • У чому суть OPENTOK API від TOKBOX?
 • Для яких мов програмування TokBox надає SDK?.