Комп'ютерні мережі та телекомунікаціїТеми індивідуальних завдань


Комп'ютерні мережі та телекомунікації

Рекомендовані теми індивідуальних завдань


Рекомендовані теми індивідуальних завдань (контрольних робіт)

Назва роботи
1 Середовище і методи передачі даних в мережах ЕОМ
2 Види і способи побудови локальних мереж
3 Моделі взаємодії відкритих систем OSI
4 Мережні топології ЛОМ та базові технології локальних мереж
5 Організація взаємодії пристроїв у мережі: методи передачі даних у мережах, засоби комутації в комп'ютерних мережах
6 Методи доступу і протоколи передачі в ЛОМ
7 Технології спільного використання мережних ресурсів
8 Апаратні та програмні компоненти ЛОМ
9 Мережне устаткування ЛОМ
10 Мережні протоколи. Типи протоколів
11 Стеки комунікаційних протоколів. Стек TCP/IP
12 IP - протокол, IP – адреси. Доменна система імен DNS
13 Глобальні мережі з комутацією каналів
14 Мережі і мережні технології нижніх рівнів (ISDN, мережі X.25, Мережі Frame relay, технології АТМ)
15 Глобальні мережі з комутацією пакетів
16 Глобальна мережа Internet
17 Структура й основні принципи роботи мережі Internet
18 Способи доступу до Internet
19 Технологія ІP- телефонії
20 Можливості, що надаються мережею Internet (WWW, Telnet, E-mail, FTP, BBS, Usenet, Web Chat)
21 Поняття браузера. Огляд і порівняльна характеристика браузерів. Установка і настроювання Internet Explorer
22 Принципи роботи електронної пошти. Огляд прикладних програм. Електронні адреси. Прикладна програма Outlook Express
23 Редактори і способи створення Web-site
24 Мережна економіка
25 Організація комп'ютерної безпеки і захисту інформації в комп'ютерних мережах
26 Ведення бізнесу в Internet. Електронна комерція. Моделі e-business
27 Надання послуг (дистанційне навчання, мережні бібліотеки, електронна охорона здоров'я, Інтернет - консалтинг и т.д.)
28 Інвестиційні фонди (консолідовані інвестиційні фонди чи буферні фонди і Пайові інвестиційні фонди)
29 Віддалена робота в Інтернет
30 Торгові майданчики (аукціони, біржи в Інтернет та інше)
31 Електронні магазини
32 Маркетинг та реклама у Internet
33 Фінансові послуги (платіжні системи, обмінні пункти, Інтернет-банкінг, on-line - трейдінг)
34 Українські і міжнародні пошукові ресурси
35 Internet - франчайзінг, Інтернет - лізинг

Вимоги до виконання індивідуальних завдань викладені на сторіночці: Основные правила оформления рефератов и контрольных работ