Теми лабораторних занятьКомп'ютерні мережі


Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Учбова дисципліна: Комп'ютерні мереж

Рекомендовані теми лабораторних занять


п/п
Назва теми Кількість
годин
1 Дослідження стека протоколів TCP/IP в ОС Windows та дослідження топології мережі за допомогою
утиліт (Робота з програмними засобами INTERNET, утиліти IPCONFIG і PING. Робота з програмними
засобами Internet, утиліти TRACERT, NETSTAT).
4
2 Застосування симулятора мережі передачі даних Cisco Packet Tracer для моделювання локальної
мережі на основі концентраторів.
4
3 Моделювання структурованих локальних мереж за допомогою Cisco Packet Tracer на основі
комутаторів та технології VLAN.
4
4 Застосування масок в IP – адресації, поділ мережі на логічні підмережі і моделювання структурованої
мережі на основі маршрутизатора.
4
5 Моделювання складової мережі, налаштування статичної маршрутизації і протоколів маршрутизації
RIP на маршрутизаторах Cisco за допомогою Cisco Packet Tracer.
4
6 Аналіз прикладних протоколів для передачі даних за допомогою аналізатора пакетів Wireshark. 4
7 Проектування, налагодження та діагностика IoT в програмі Cisco Packet Tracer. 4
8 Розробка додатків WoT на основі вбудованої платформи Raspberry Pi 3 Model B. 4
9 Разом 32


Звіти по виконаним лабораторним роботам оформляти відповідно до зразка, виданого викладачем.