Комп'ютерні мережі та телекомунікаціїТеми практичних робіт


Комп'ютерні мережі та телекомунікації

Рекомендовані теми практичних робіт


Теми практичних робіт

Назва роботи
1 Ознайомлення з мережею НТУ “ХПІ”
2 Стандарти і протоколи мереж ЕОМ
3 Стеки комунікаційних протоколів
4 Принципи побудови однорангових мереж, та мереж на базі сервера
5 Телекомунікаційне устаткування
6 Програмне забезпечення локальних мереж
7 Налагодження ОС Microsoft Windows для роботи в локальних мережах
8 Робота в ЛВС із розподіленими даними і ресурсами
9 Модульна контр. робота № 1
10 Глобальні мережі з комутацією каналів
11 Глобальні мережі з комутацією пакетів
12 Структура й основні принципи побудови мережі Інтернет. Підключення до Іnternet
13 Адресація в мережі Інтернет. IP- адреси. Створення Internet – адреси на основі доменної системи
14 Прикладні програми перегляду Web - сторінок
15 Електронна пошта. Додавання нового облікового запису електронної пошти. Настроювання параметрів роботи Outlook Express
16 Прикладні програми для створення Веб-сайтов. Знайомство з програмою FrontPage
17 Організація Web - site
18 Планування і створення Web – site, що складається з домашньої сторінки «Головна» і підпорядкованих їй сторінок
19 Створення Web - сторінок
20 Пошукові системи
21 Застосування Інтернет в економіці
22 Основні можливості бізнесу в Інтернет
23 Організація комп'ютерної безпеки і захисту інформації
24 Модульна контр. робота № 2