Теми індівідуального завданняКомп'ютерні мережі


Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Учбова дисципліна: Комп'ютерні мереж

Рекомендовані теми індивідуальних завдань
Назва роботи: "Рішення задачі поділу мереж на логічні підмережі
і моделювання структурованих мереж за допомогою Cisco Packet Tracer"
1 Варіант 1
2 Варіант 2
3 Варіант 3
4 ...
5 ...
6 ...
7 ...
8 ...
9 ...
10 ...
11 ...
12 ...
13 ...
14 ...
15 ...
16 ...
17 ...
18 ...
19 ...
20 ...
21 ...
22 ...
23 ...
24 ...
25 Варіант 25


Вимоги до виконання індивідуальних завдань викладені на сторіночці: Основные правила оформления рефератов и контрольных работ