Теми індівідуального завданняТехнології мультисервісних мереж


Для студентів очної, дистанційної і заочної форм навчання

Учбова дисципліна: Технології мультисервісних мереж

Рекомендовані теми індивідуальних завдань
Назва індивідуального завдання та (або) його розділів
1 Налаштування протоколів маршрутизації на обладнанні Cisco з допомогою Cisco Packet Tracer
2 Устаткування (Media Gateway, Softswitch, IMS та інші) мультисервісних мереж зв'язку
3 Імітаційна модель транспортних мереж NGN в середовищі OPNET
4 Triple Play, IPTV і мережі доступу в Україні - дорога до абонента
5 Ресурси, пропоновані Cisco Systems для моделювання мультисервісних мереж зв'язку
6 Оптимізація транспортної мережі NGN
7 Інтеграція мобільних технологій 4-го покоління (WiMAX, LTE) з системами NGN
8 Оптимізація транспортних мереж IP/MPLS
9 Хмарні Інтернет-комунікації (VoIP). Протоколи IP-телефонії
10 Організація комп'ютерної безпеки і захист інформації в мультисервісних -мережах
11 Синтез методики побудови системи з сервіс-орієнтованою архітектурою
12 Сучасні телекомунікаційні технології IoT – це новий вид інфокомунікацій
13 Концепції побудови МСМ як мережі зв'язку наступного покоління (NGN)
14 Принципи побудови та організації мереж наступного покоління (NGN)
15 Віртуальні приватні мережі передачі інформації VPN
16 МСМ - інфокомунікаційна мережа нового покоління, що надає інформаційні та комунікаційні служби та послуги
17 Інформаційні служби, до яких МСМ забезпечує доступ
18 NGN на базі мультисервісних мереж кабельного телебачення
19 Побудова мультисервісних мереж зв'язку на основі технології локальних обчислювальних мереж
20 Проблеми моделювання в мультисервісних мережах зв'язку
21 Мультисервісні мережі передачі даних для операторів зв'язку
22 Розробка і дослідження транспортної технології для мереж NGN
23 Сучасні технології широкосмугового бездротового доступу до інфокомунікаційних мереж
24 Оптичні технології передачі інформації в мультисервісних мережах зв'язку
25 Технологій IPTV у мережах радіо доступу WIMAX
26 Пропускна спроможність в IP-мережах: розрахунок і вибір мережевого устаткування
27 Дослідження і розробка методики моделювання процесів в мультисервісних телекомунікаційних мережах
28 Топологія інфокомунікаційних мережі і розрахунок пропускної спроможності та затримки в IP- мережах
29 Розробка і моделювання мережі Інтернет-провайдера, на базі технологій Wi-Fi і WiMAX
30 Методи оперативного управління мультисервісної мережею


Вимоги до виконання індивідуальних завдань викладені на сторіночці: Основные правила оформления рефератов и контрольных работ