Сучасні Web-технології Теми індивідуальних завдань


Сучасні Web-технології

Теми індивідуальних завданьРекомендовані теми індивідуальних завдань для студентів очної і заочної форм навчання
Назва роботи
1 Технологія розробки інтерактивного веб-сайту з адаптивним дизайном на основі Bootstrap
2 Технологія застосування бібліотеки jQuery та Backbone.JS для створення веб-додатку
3 Розробка методики створення веб-додатку (відео чату) на базі WebRTC (Node.JS)
4 Створення додатка в реальному часі з використанням Node.js, Express і MongoDB
5 Розробка методики створення веб-додатків на основі Node, Express и MongoDB с применением концепции MVC
6 Розробити методику створення додатків по відправці масових СМС-повідомлень через Інтернет
7 Розробка методики WEB комунікаційного додатку на основі хмарних сервісів PubNub
8 Огляд і порівняльний аналіз технологій обміну повідомленнями між web apps в режимі realtime
9 Порівняльний аналіз технологій асинхронної взаємодії web apps за допомогою технології AJAX і WebSocket
10 Методика побудови WEB комунікаційного сервісу на основі OPENTOK API від TOKBOX
11 Розробити методику створення БД MySQL і html-форми для введення-виведення даних з БД
12 Стек технологій LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
13 Технологія створення БД MongoDB і взаємодія з БД через оболонку mongodb
14 Технологія підключення додатка Node.js до СУБД MongoDB і управління даними
15 Стек технологій MEAN (Mongo, Express, Angular, Node)
16 Бессерверна архітектура додатків та технологія створення бессерверных додатків
17 Огляд і аналіз сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) інтегрованих SaaS-сервісів
18 Технології інтеграції додатків на основі концепції Service Oriented Architecture (SOA)
19 Технології створення додатків (веб-сервісів) з архітектурою SOA і застосування додатків SaaS з відкритими API в якості веб-сервісів
20 Методика побудови веб-комунікаційного додатку на основі PubNub AngularJS SDK
21 Методика побудови веб-комунікаційного додатку на основі PubNub React SDK
22 Розробка методики створення веб-додатку для WebSMS-комунікацій на платформі PHP
23 Технології реалізації веб-інтерфейсів API Web Thing для шаблонів інтеграції WoT
24 Розробка методики публікації веб-додатку на хмарних платформах PaaS
25 Вибір системи контролю версій і розробка методики установки вибраної локальної ВКВ на ПК
26 Розробка методики створення локального (Git) і видаленого (GitHub) репозиторіїв і їх синхронізацію
27 Огляд і аналіз технологій створення додатків для об'єктів ("розумних" пристроїв) WoT/IoT
28 Технологія вибору і обґрунтування типу веб-сервера і БД для веб-додатків
29 Огляд і аналіз хмарних Internet of Things Management Platform для підключення "розумних" пристроїв
30 Огляд і аналіз Internet of Recognition ™ (IoR)


Рекомендовані теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Назва роботи
1 Основні вимоги до Web-додатків
2 Архітектура і технології IoT
3 Організація Web – сайту
4 Веб-сервіси і хмарні обчислення
5 Мова Web-програмування Node.JS
6 Мова Web-програмування JavaScript
7 Формальна мова опису зовнішнього вигляду документу CSS
8 Основи мови розмітки HTML
9 WebRTC - універсальні технології створення Web додатків
10 Рекомендації по створенню Web-сторінок та Web-сайтів

Вимоги до виконання індивідуальних завдань викладені на сторіночці: Основные правила оформления рефератов и контрольных работ